Aktualizace

Nově jsou informace o aktualizaci přístupné přímo z menu obchodního systému WinApls a7

Najdete v back office v menu Help a volba Informace o verzi