MAKOVEC a.s. MASO-UZENINY

Reference MakovecV celé společnosti MAKOVEC a.s. pracuje přes 600 zaměstnanců, mezi něž patří i výborní absolventi středních a vysokých škol. Denní porážková kapacita jatečního závodu v Kostelci na Hané představuje až 1000 kusů vepřového omračovaného plynem a 30 kusů hovězího dobytka.

Suroviny jsou zde zpracovávány na moderních linkách nové bourárny a skladovány s kapacitou 300 tun. Závod výroby uzenin ve Smržicích vyrábí trvanlivé výrobky a tradiční uzeniny klasickým uzením. V roce 2011 byl nově vybudován závod masné výroby v Držovicích, který splňuje nejvyšší hygienické standardy. S využitím nejnovějších technologických linek je zajišťována produkce velmi kvalitních uzenin a specialit, které se rozváží a prodávají nejen v sítí 80 firemních prodejen, ale i v celé naší republice a na Slovensku.

Počet prodejen: více jak 30 (DOS APLS)


MAKOVEC MASO-UZENINY